Bestuur, Raad van Advies en Werkgroep

Het bestuur van de stichting de Culturele Steenoven wordt gevormd door:

Peter Nouwens; Voorzitter
Nol Luijbregts; Penningmeester-secretaris
Sabine Maes; Bestuurslid
Jacob van Hoek; Bestuurslid

De bestuursleden zijn actief in de werkgroep samen met Ad Verhagen, Gerard Mei, Joost Mantel en Els van der Meulen. In de werkgroep worden activiteiten gepland en voorbereid.

De stichting heeft een Raad van Advies die functioneert als klankbord voor het bestuur en de werkgroep. In deze Raad van Advies hebben zitting:

Theo Hoppenbrouwers
Marcel Degen
Pieter Michielsen