Financiering en Sponsoren

Financiering en Sponsoren

De Culturele Steenoven werkt primair op basis van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid door primair een beroep te doen op wat al aanwezig is binnen onze gemeenschappen en op de persoonlijke inzet van inwoners.

Ondanks deze inzet moeten we kosten maken om deze activiteiten te kunnen realiseren. Daarom doen we ook een beroep op het lokale bedrijfsleven om deze activiteiten in financieel opzicht mogelijk te maken.

Stichting De Culturele Steenoven zoekt sponsoren die zich in algemene zin willen verbinden aan de activiteiten en doelen van de stichting of die gekoppeld willen worden aan specifieke evenementen die georganiseerd worden door de Culturele Steenoven.

Dankzij deze steun kunnen we sociaal-culturele activiteiten in Udenhout en Biezenmortel organiseren voor haar inwoners en de levendigheid en leefbaarheid in onze dorpen verhogen.

Vanzelfsprekend geven we ook graag uiting aan deze ondersteuning waarbij diverse opties, afhankelijk van het sponsorpakket, beschikbaar zijn.

Huidige sponsoren:

Boomrooierij Weijtmans
Adforto