Doel

De Culturele Steenoven is een stichting die zich richt op het meerjarig stimuleren en organiseren van sociaal-culturele activiteiten in Udenhout en Biezenmortel. Dit met als doel om de levendigheid en de onderlinge verbondenheid in en tussen beide leefgemeenschappen te bevorderen. Udenhout en Biezenmortel zijn op zich genomen 2 mooie gemeenschappen in Midden-Brabant. Op sociaal-cultureel gebied kunnen beide echter impulsen gebruiken waardoor het leefklimaat aantrekkelijker wordt.

Onder invloed van COVID-19 is een aantal activiteiten stilgevallen en zijn de onderlinge contacten teruggelopen. Cultuur maakt mensen nieuwsgierig, creëert ruimte voor nieuwe ideeën, geeft de leefomgeving meer karakter, verbindt en bevordert contacten tussen mensen. Tegen deze achtergrond is de werkgroep “De Culturele Steenoven” opgericht.