Peppelhout: duurzaam hout!

Populieren groeien niet alleen snel maar leveren ook duurzaam hout. Ook voor veel planten en dieren is de populier een belangrijke steunpilaar. Op deze dag kun je in gesprek met Job Wittens van de stichting Peppelhout.

Hij vertelt over de toegevoegde waarde van populieren in de hele keten en over de bijdrage van de populier aan het herstel van het landschap en de opslag van CO2.

Locatie: Boomrooierij Weijtmans
Tijd: nog nader te bepalen.